VerzuimWeg richt zich op het verbeteren van inzetbaarheid. Wij nemen barrières weg en bieden simpele en betaalbare oplossingen voor verzuim, arbeid en re-integratie.

VerzuimWeg ontleent haar bestaansrecht al 10 jaar uit het duurzaam terugdringen van kosten ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en is inmiddels een gevestigde naam in de verzuimmarkt. Anders dan bij reguliere arbodienstverleners is onze aanpak niet beperkt tot het reactief naleven van wetgeving maar juist gericht op de terugkeer naar werk en op schadelastbeheersing ten gevolge van verzuim.

Onze focus: Schadelastbeperking, preventie en communicatie.

Onze sterke punten: Gedrag beïnvloeden, demedicaliseren en inhoudelijke kennis.

Ons karakter: Nuchter en no-nonsens, proactief, transparant en integer.