Stichting Phusis gelooft in het vermogen van mensen om te groeien. Alles verandert en beweegt altijd. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Phusis staat voor groei, doen groeien, ontwikkeling en bloei. Er zijn acht drijvende krachten die aanzetten tot die ontwikkeling.

De kracht om:

  • te leven
  • vrij te zijn
  • nieuwe ervaringen op te doen
  • zelf richting te geven
  • perspectief te bieden
  • uit te nodigen
  • gelijkwaardig te zijn
  • eigen bewindvoerder te zijn

Welk leven mensen ook achter de rug hebben. Het uitgangspunt is altijd om te kijken welke dromen mensen hebben. Wat wil iemand op het gebied van wonen, werken, vrienden, gezin, hobby’s en sport? We bekijken samen wat stapje voor stapje haalbaar is. Soms blijven wensen dromen.

Bart de Bruin, directeur:
‘Onze drijfveer is om mensen weer perspectief te bieden. We gaan een band aan op basis van vertrouwen, en door aan te sluiten bij een bewoner.’