Op initiatief van Stichting Deerhunters organiseert ATV De Hertenkamp  in 2017, in haar jubileumjaar, het Nederlands kampioenschap G-tennis. Afgelopen jaar is een afvaardiging van Stichting Deerhunters naar het NK in Brabant geweest om zich te oriënteren. Daarop werd het verzoek ingediend om in het jubileumjaar het NK te mogen organiseren. Over het G-tennis in Assen vertelt Jack Liewes: “We hebben 13 deelnemers en acht vrijwilligers en spelen elke woensdagavond.” Jack Liewes is één van de Deerhunters, hij is zes jaren geleden begonnen met een kampioenschap G-tennis.

Wat is G-tennis

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. G-tennis is er op alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden.

Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. Het kan onderling gespeeld worden, maar er kan ook aan de reguliere verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke handicap te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere evenementen.

De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan. Wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod.